Grammar Corner | #2: Tính từ phân cấp và không phân cấp (Gradable and non-gradable adjectives)
E-Series - Grammar corner - 02/07/2022

Tính từ (adjectives) là những từ dùng để mô tả đặc điểm, tính chất của sự vật, hiện tượng. Trong đó có những tính từ có thể được phân cấp thành các mức độ khác nhau (Gradable adjectives), trong khi một số tính từ lại không thể phân cấp được (Non-gradable adjectives). Nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe đến những khái niệm này thì hãy cùng The ENEST tìm hiểu chi tiết hơn nhé.

  • GRADABLE ADJECTIVES

Phần lớn các tính từ trong tiếng Anh đều thuộc nhóm Gradable adjectives. Chúng ta có thể phân cấp hoặc so sánh mức độ của những tính từ này.

& Ví dụ :

Khi bạn muốn mô tả một chiếc máy ảnh đắt tiền (expensive) thì bạn có thể nói rằng nó hơi đắt (quite expensive), rất đắt (very expensive) hoặc cực kỳ đắt đỏ (extremely expensive). Hay bạn cũng có thể nói rằng chiếc máy ảnh này đắt hơn (more expensive) hoặc đó là chiếc máy ảnh đắt nhất (most expensive) trong những chiếc máy ảnh mà bạn từng thấy.

Như vậy để phân cấp mức độ của các tính từ này ta có thể dùng các trạng từ chỉ mức độ (Adverbs of degree) như a bit/ slightly → pretty/ quite → very/ really → extremely hoặc dùng hình thức so sánh hơn (comparative) hay so sánh nhất (superlative) của tính từ.

Dưới đây là một số gradable adjectives và các trạng từ chỉ mức độ thường gặp:

Modifiers

a bit/ slightly → pretty/ quite → very/ really → extremely

Gradable adjectives

Hot, cold, old, new, young, expensive, cheap, big, small, important, beautiful, tired, excited, boring, attractive, easy, difficult,….

  • NON-GRADABLE ADJECTIVES

Với các tính từ thuộc nhóm Non-gradable adjectives, chúng ta không thể phân cấp hoặc so sánh mức độ, cường độ của chúng được.

& Ví dụ 1:

Khi bạn muốn mô tả một bức ảnh đẹp tuyệt vời (amazing) thì chúng ta không thể nói rằng bức ảnh đó hơi đẹp tuyệt vời (quite amazing) hoặc đẹp tuyệt vời một chút (a bit amazing) được. Hoặc thậm chí bạn cũng không thể so sánh rằng đó là bức ảnh đẹp tuyệt vời nhất (most amazing) trong những bức ảnh đẹp tuyệt vời phải không.

Như vậy, một số tính từ bản thân nó đã hàm ý mức độ tối đa rồi nên chúng ta không thể dùng thêm các trạng từ để phân cấp mức độ giống như Gradable adjectives được. Ví dụ như: tuyệt vời (amazing), hoàn hảo (perfect), xuất sắc (excellent), kinh khủng (terrible), tuyệt đẹp (gorgeous), kiệt sức (exhausted),…

Để nhấn mạnh các tính từ này, chúng ta có thể sử dụng một số trạng từ nhấn mạnh sự trọn vẹn, hoàn toàn như absolutely, comletely, totally,…

& Ví dụ 2:

Khi bạn muốn nói đến một chiếc máy ảnh kỹ thuật số (digital) thì đây là tính từ dùng để phân loại sự vật nên chúng ta cũng không thể phân cấp hay so sánh tính từ này ví dụ như rất kỹ thuật số (very digital) hoặc kỹ thuật số hơn (more digital) được.

Như vậy các tính từ dùng để phân loại sự vật, hiện tượng cũng thuộc nhóm Non-gradable adjectives.

Dưới đây là một số Non-gradable adjectives và các trạng từ dùng để nhấn mạnh thường gặp:

Modifiers

Completely, absolutely, totally

Non-gradable adjectives

Amazing, excellent, gorgeous, magnificent, superb, awful, terrible, starving, exhausted, nuclear, digital, electric, economic,….Có thể bạn quan tâm

Have to, don’t have to Chúng ta sử dụng have to + verb (infinitive) để nói về các quy tắc và…
E-Series, Grammar corner, : 18/07/2022
Danh động từ (gerund) được hình thành từ động từ nguyên mẫu thêm đuôi -ing. Danh động từ có thể tồn…
E-Series, Grammar corner, : 17/07/2022
  CÁC DẠNG SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH (COMPARISONS) So sánh là một dạng ngữ pháp quan trọng và được sử…
E-Series, Grammar corner, : 16/07/2022
CÁC DẠNG SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH (COMPARISONS) So sánh là một dạng ngữ pháp quan trọng và được sử dụng…
E-Series, Grammar corner, : 15/07/2022
TRẠNG TỪ CHỈ CÁCH THỨC (ADVERBS OF MANNER)    Trạng từ chỉ cách thức là gì?  Trạng từ chỉ cách thức…
E-Series, Grammar corner, : 14/07/2022
CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL SENTENCES)  Định nghĩa  Câu điều kiện (conditional sentences) là loại câu dùng để diễn tả giả thiết…
E-Series, Grammar corner, : 13/07/2022