Grammar Corner | #10 Câu hỏi đuôi (Tag question) Part 1
E-Series - Grammar corner - 10/07/2022

CÂU HỎI ĐUÔI (TAG QUESTION)Phần 1 

 

Câu hỏi đuôi (tag question) mt dạng câu hỏi rất hay được sử dụng trong tiếng Anh, đặc biệt trong các cuộc hội thoại. Tuy nhiên, bởi sự lắt léo với nhiều trường hợp ngoại lệ cần lưu ý nên đây một chủ điểm ngữ pháp tương đối khó nhằn với không ít người học tiếng Anh. Thấu hiểu được những khó khăn trên, trong bài viết này The Enest sẽ giúp bạn phân biệt thông thạo phần ngữ pháp về câu hỏi đuôi này nhé! 

     A. CÂU HỎI ĐUÔI LÀ GÌ?

  1. Định nghĩa:

Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh (Tag question) một câu hỏi ngắn, thường được đặtcuối câu trong văn nói. Câu hỏi đuôi được ngăn cách với mệnh đề chính phía trước bằng dấu phẩy. 

& dụ: 

She is pretty, isn’t she? ( ấy đẹp nhỉ?) 

Anna doesn’t likes reading books, does she? (Anna không thích đọc sách phải không?) 

 

  1. Chức năng

Câu hỏi đuôi được dùng để hỏi hoặc xác nhận thông tin được đề cập đến trong câu. thế, bên cạnh câu nghi vấn, ta cũng thể dùng câu hỏi đuôi để lấy thông tin từ người nghe. Ta hai cách dùng chính của câu hỏi đuôi cách lên xuống giọngcuối câu khácnhau tùy vào mục đích câu hỏi. 

  • Nếu chúng ta xuống giọngcâu hỏi đuôi nghĩa chúng ta không thật sự đặt câu hỏi, chúng ta chỉ muốn người nghe đng ý với chúng ta. 

 

& dụ: 

It’s a nice day, isn’t it? – Yes, lovely. (Trời đẹp quá phải không? – Vâng, thật đẹp.) 

 

  • Nếu người hỏi lên giọngcâu hỏi đuôi tức họ thật sự muốn hỏi muốn nhận thêm thông tin từ người nghe. 

& dụ: 

You haven’t heard the late night news, have you? – No, I’m afraid not. (Anh chưa nghe tin tối phải không? – Chưa, tôi chưa nghe.) 

     B. QUY TẮC HÌNH THÀNH CÂU HỎI ĐUÔI

  1. Nếu mệnh đề chínhthể khẳng định, câu hỏi đuôithể phủ định ngược lại.

& dụ: 

Mai is 20 years old, isn’t she? (Mai 20 tuổi phải không?) 

He hadn’t done his homework, had he? (Anh ta đã không làm bài tập phải không?) 

 

  1. Nếu mệnh đề chính chứa trợ động từ (be, do, have,…) hoặc các động từ khiếm khuyết (can, may,…) thì ta sẽ sử dụng động từ này cho câu hỏi đuôi.

& dụ: 

He isn’t playing the guitar in his room, is he? (Anh ấy đang không chơi ghi-ta trong phòng phải không?) 

They will go to the beach next summer, won’t they? (Họ sẽ đi biển vào mùa tới phải không?) 

 

  1. Nếu mệnh đề chính không chứa trợ động từ hay động từ khiếm khuyết, ta sẽ sử dụng trợ động từ (do, does, did) cho câu hỏi đuôi.

& dụ: 

Joe and Harry went to the party last Sunday, didn’t they? (Joe Harry đã đi dự tiệc vào Chủ nhật tuần trước phải không?) 

Jack lives with his family, doesn’t he? (Jack sống cùng với gia đình phải không?) Có thể bạn quan tâm

Have to, don’t have to Chúng ta sử dụng have to + verb (infinitive) để nói về các quy tắc và…
E-Series, Grammar corner, : 18/07/2022
Danh động từ (gerund) được hình thành từ động từ nguyên mẫu thêm đuôi -ing. Danh động từ có thể tồn…
E-Series, Grammar corner, : 17/07/2022
  CÁC DẠNG SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH (COMPARISONS) So sánh là một dạng ngữ pháp quan trọng và được sử…
E-Series, Grammar corner, : 16/07/2022
CÁC DẠNG SO SÁNH TRONG TIẾNG ANH (COMPARISONS) So sánh là một dạng ngữ pháp quan trọng và được sử dụng…
E-Series, Grammar corner, : 15/07/2022
TRẠNG TỪ CHỈ CÁCH THỨC (ADVERBS OF MANNER)    Trạng từ chỉ cách thức là gì?  Trạng từ chỉ cách thức…
E-Series, Grammar corner, : 14/07/2022
CÂU ĐIỀU KIỆN (CONDITIONAL SENTENCES)  Định nghĩa  Câu điều kiện (conditional sentences) là loại câu dùng để diễn tả giả thiết…
E-Series, Grammar corner, : 13/07/2022