GÓC CHIA SẺ
Học nhiều hơn cùng The ENEST nhé!

11. 𝐇𝐚𝐯𝐞 𝐚 𝐰𝐡𝐚𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐚 𝐭𝐢𝐦𝐞 (𝐓𝐨 𝐞𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐦𝐮𝐜𝐡) Cá voi là một trong số loài động vật…
09/08/2023
Trong khi người Việt chúng ta nói “Mặt trời mọc đằng Tây” thì người Anh sẽ nói “When pigs can fly”…
04/08/2023
Đã bao giờ bạn cảm thấy bứt rứt, khó chịu về một việc cỏn con? Hay lo lắng đến mất ăn…
03/08/2023