IDIOMS - 09/08/2023

11. 𝐇𝐚𝐯𝐞 𝐚 𝐰𝐡𝐚𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐚 𝐭𝐢𝐦𝐞 (𝐓𝐨 𝐞𝐧𝐣𝐨𝐲 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐦𝐮𝐜𝐡)

Cá voi là một trong số loài động vật lớn thân thiện và hiền lành nhất thế giới hiện nay. Có lẽ chính vì vậy mà tiếng Anh chọn thành ngữ 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐚 𝐰𝐡𝐚𝐥𝐞 𝐨𝐟 𝐚 𝐭𝐢𝐦𝐞 để thể hiện rằng ai đó đang có nhiều thời gian tuyệt vời, vui vẻ trong đời.

Ví dụ: We had a whale of a time in Paris.(Chúng tôi đã có một trải nghiệm đặc biệt thú vị ở Paris.)

12. 𝐒𝐢𝐭 𝐨𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐞𝐧𝐜𝐞 (𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐚𝐲 𝐦𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧)

Đây là một idioms khá thú vị, nghĩa đen của thành ngữ này là ngồi trên hàng rào, mà hàng rào là nơi ranh giới phân chia của 2 mảnh đất. Khi ngồi trên hàng rào, có nghĩa là mình không đứng ở bên đất này và cũng chưa đứng ở mảnh đất kia, vậy là mình chưa thuộc về một phía nào cả. Vì vậy, thành ngữ mang hàm ý ai đó vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng, chưa biết sẽ đi theo hướng nào.

Ví dụ: Mary couldn’t decide which college to attend, so she sat on the fence and didn’t submit her applications to either school. (Mary không thể quyết định sẽ chọn đại học nào để nhập học và chưa nộp đơn đăng ký vào bất kỳ trường đại học nào.)

13. 𝐀 𝐧𝐞𝐞𝐝𝐥𝐞 𝐢𝐧 𝐚 𝐡𝐚𝐲𝐬𝐭𝐚𝐜𝐤 (𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐬 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐨𝐫 𝐞𝐱𝐭𝐫𝐞𝐦𝐞𝐥𝐲 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭 𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐝, 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐲𝐨𝐮 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐢𝐬 𝐭𝐨𝐨 𝐥𝐚𝐫𝐠𝐞)

Trên là một câu thành ngữ tiếng Anh được dùng để miêu tả việc tìm kiếm một vật thể rất nhỏ hoặc một điều gì đó trong một tập hợp lớn các vật thể hoặc thông tin. Giống như việc bạn đang tìm kiếm một cây kim trong một đống rơm – rất khó khăn và tốn nhiều thời gian để tìm ra.

Ví dụ: Searching for your lost keys in the cluttered room feels like looking for a needle in a haystack. (Tìm kiếm chìa khóa bị mất trong căn phòng lộn xộn cảm giác giống như mò kim đáy bể vây

14. 𝐓𝐚𝐤𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐩𝐢𝐧𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐬𝐚𝐥𝐭 (𝐭𝐨 𝐧𝐨𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐥𝐲 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐥𝐝, 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐢𝐭 𝐢𝐬 𝐮𝐧𝐥𝐢𝐤𝐞𝐥𝐲 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐞)

Thành ngữ này có nghĩa là tin, tiếp nhận một điều gì đó với chút dè dặt, không tin hoàn toàn 100%.

Về nguồn gốc của thành ngữ này, khoảng đầu Công Nguyên, “một ít muối” được xem là nguyên liệu cần thiết, giúp thuốc dễ uống hơn và thức ăn dễ ăn hơn. Từ đó, thành ngữ 𝐓𝐚𝐤𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐚 𝐩𝐢𝐧𝐜𝐡 𝐨𝐟 𝐬𝐚𝐥𝐭 ra đời nhằm cảnh báo chúng ta phải thận trọng, đừng tin mọi thông tin người khác nói với mình vì có thể nó đã được “chế biến”.

Ví dụ: My brother is gullible so I always tell him to take everything with a grain of salt.(Anh trai mình tin người lắm, nên mình muốn dặn ảnh là lúc nào cũng nên dè dặt, đừng tin cái gì 100%.)

15. 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝐨𝐧 (𝐭𝐨𝐛𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐩𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞𝐝)

‘Over the moon’ nghĩa đen là trên cả mặt trăng. Cụm từ này thể hiện sự sung sướng, hạnh phúc, cảm xúc lâng lâng, vui mừng khôn xiết, vui hơn cả lên mặt trăng,..

Ví dụ: Sarah was over the moon when she found out she got the job she had applied for. (Sarah rất vui mừng khi cô ấy thấy mình đã nhận được công việc mà cô ấy nộp đơn vào.)Có thể bạn quan tâm