Phân biệt sự khác nhau giữa JOB, CAREER và OCCUPATION
Khóa học - 25/07/2023

 

JOB, CAREER VÀ OCCUPATION CÓ GÌ KHÁC NHAU?! Cùng The Enest tìm hiểu cụ thể dưới đây nhé.

𝐎𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧/ˌɑːkjuˈpeɪʃn/: cũng có nghĩa công việc, nghề nghiệp. Tuy nhiên, occupation khác với job và career khi được dùng một cách trang trọng, ưu tiên xuất hiện trong văn viết và các đơn từ. 
Ví dụ: She listed her occupation as “teacher” on the form. ( Cô ấy điền nghề nghiệp là giáo viên trong đơn)  
𝐉𝐨𝐛 /ʒɒ𝐛/: là danh từ chỉ một vị trí, nhiệm vụ cụ thể, gọi chung là nghề nghiệp. 
Ví dụ:  I’m thinking of applying for a new job. ( Mình đang suy nghĩ về việc xin một công việc mới) 
 
𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫 /əˈ𝐫ɪə()/: là danh từ chỉ sự nghiệp hoặc công việc mà bạn đã làm trong một thời gian dài. Nó có thể bao gồm nhiều nghề nghiệp (jobs) khác nhau qua từng năm. 
Ví dụ: He had a successful career in tour guide. (Anh ấy có một sự nghiệp hướng dẫn viên du lịch thành công) 

 
Tóm lại, nói nôm na thì Job là nghề nghiệp, Career được hiểu là sự nghiệp, còn nếu sử dụng trong văn phong trang trọng hơn thì dùng Occupation. 

 _____________________________________

[ENGLISH] 

Let’s learn the way to distinguish between three words 𝐉𝐨𝐛/ 𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫/ 𝐎𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: 
𝐉𝐨 /ʒɒ𝐛/: work for which you receive a regular payment. 
 
𝐂𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫/𝐤əˈɪə(𝐫)/: the series of jobs that a person has in a particular area of work, usually involving more responsibility as time passes and the period of time that you spend in your life working or doing a specific thing. 
 
𝐎𝐜𝐜𝐮𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧/ˌɒ𝐤𝐣𝐮ˈɪʃ𝐧/: a person’s job or profession. However, “occupation” is used more formally than job and career in writing and documentation. Có thể bạn quan tâm