Khóa học - 26/07/2023

Between và Among là cặp giới từ có nghĩa khá tương đồng với nhau là “ở giữa”, “ở trong” cho nên chúng dễ gây nên một số nhầm lẫn cho người học khi sử dụng trong tiếng Anh.

Bài viết này sẽ nêu rõ khái niệm, cách sử dụng và phân biệt cách dùng cho hai giới từ tương đồng nhau Among và Between. Các bạn lưu lại về học nhé!

𝐁𝐞𝐭𝐰𝐞𝐞𝐧 /𝐛ɪˈ𝐭𝐰𝐢ː𝐧/:

  • Được dùng khi ở giữa 2 người/2 vật.
  • Ở trong khoảng thời gian tách biệt giữa 2 ngày/năm/sự kiện/….
  • Được ưa dùng hơn nếu nói về sự khác nhau giữa  các mối quan hệ bất kể có bao nhiêu người/vật được đề cập.

Ví dụ:

  • The paper had fallen down between the desk and the wall. (Tờ giấy đã rơi xuống giữa bàn và tường.)
  • The children were aged between 12 and 16. (Những đứa trẻ từ 12 đến 16 tuổi.)

𝐀𝐦𝐨𝐧𝐠 /əˈ𝐦ʌŋ/:

  • Được bao quanh, ở giữa bởi những ai/ vật gì (số lượng nhiều hơn 2).
  • Mang tính gộp nhiều người (được xem như một nhóm) hơn là nhắc đến từng người/ vật riêng lẻ.
  • Khi đang lựa chọn hoặc phân chia cái gì giữa một nhóm từ 3 người/vật trở lên

Ví dụ:

  • This attitude is common among the under-25s. (Thái độ này phổ biến trong số những người dưới 25 tuổi.)
  • They divided the money up among their three children. (Họ chia tiền thành ba phần và chia cho ba đứa con của họ.)


Có thể bạn quan tâm