Khóa học - 26/07/2023

Cùng tìm hiểu cách phân biệt 3 từ 𝐈𝐧𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭/ 𝐂𝐢𝐭𝐢𝐳𝐞𝐧/ 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 với The Enest nhé:

𝐈𝐧𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭 /ɪnˈhæbɪtənt/ (a person or animal that lives in a particular place): một người hoặc một con vật sống ở một nơi cụ thể: người ở, người cư trú, cư dân

Ví dụ:

  • It is a town of about 10 000 inhabitants. (Đó là một thị trấn có khoảng 10.000 dân cư.)
  • The first inhabitant of the farm was my great-grandfather, who built the house. (Người cư ngụ đầu tiên của nông trại là ông cố tôi, người đã xây dựng căn nhà.)

𝐂𝐢𝐭𝐢𝐳𝐞𝐧 /ˈsɪtɪzn/:

  • (A person who has the legal right to belong to a particular country): Công dân của một nước cụ thể.
  • (A person who lives in a specific area like a city, town,…:) Một người sống ở một thành phố/thị trấn/….

Ví dụ:

  • He applied to become an American citizen. (Anh ấy đã nộp đơn xin trở thành công dân Mỹ.)
  • When you’re old, people treat you like a second-class citizen (= unimportant people). (Khi bạn già đi, mọi người sẽ đối xử với bạn như là một người không quan trọng.

𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 /ˈrezɪdənt/ (a person who lives in a particular place or who has their home there): Một người sống lâu dài ở một nơi xác định hoặc người có nhà ở đó.

Ví dụ:

  • The local residents were angry at the lack of parking spaces. (Cư dân địa phương tức giận vì thiếu chỗ đỗ xe.)
  • The hotel bar was only open to residents (= to people staying at the hotel.) (Quầy bar của khách sạn chỉ mở cửa cho các khách lưu trú (tức là những người ở lại trong khách sạn.))

LƯU Ý: Để nói về cư dân, chữ 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 là chữ thông dụng hơn 𝐈𝐧𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭 và trong nhiều trường hợp hai chữ này có thể thay thế được cho nhau. 𝐈𝐧𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐧𝐭 còn có thể dùng cho các con vật.Có thể bạn quan tâm